Inloggen

Brexit en de zuivelindustrie

 

Een no deal BREXIT:

 

Export van € 321 miljoen aan Belgische zuivelproducten op het spel?

Brexit en de zuivelindustrie

  

We onderzoeken het scenario van een no deal BREXIT. Onder een no deal Brexit zal het VK de interne Europese markt verlaten. Wat rest is lidmaatschap van de Wereld Handel Organisatie (WHO). Er kan wel worden ingezet op een bilateraal vrijhandelsakkoord met de EU. Dergelijke onderhandelingen duren gemiddeld tussen de vier en zeven jaar, en vragen de unanieme goedkeuring van 36 wetgevende machten binnen de EU.

 

 

a) VK is 4e exportbestemming voor Belgische zuivel

 

Het VK is maar voor 77% zelfvoorzienend op vlak van melkproductie. Hierdoor is het een netto-invoerder van melk en zuivelproducten. In 2018 werd er voor ruim € 321 miljoen vanuit Belgische zuivelbedrijven naar het VK geëxporteerd. Dit komt neer op ruim 7% van de Belgische export van zuivelproducten. Hiermee is het VK de vierde exportmarkt voor de Belgische zuivelindustrie, zie tabel 1 in bijlage. In 2018 werd er vanuit het VK ter waarde van € 267 miljoen aan zuivelproducten geëxporteerd naar België.

 

Bron: NBB

Tabel 1: Exportbestemmingen voor Belgische zuivelproducten in 2017

 

Met bijna één derde van de uitvoerwaarde voor Belgische zuivelproducten is kaas het belangrijkste exportproduct naar het VK. Het betreft hier voornamelijk smeltkaas en mozzarella. Op de tweede plaats komt consumptie-ijs, op de voet gevolgd door de melkdranken, melkpoeder en gefermenteerde zuivelproducten, zie tabel 2 in bijlage.

 

 Bron : NBB

Tabel 2: Handel in zuivelproducten tussen België en het VK in 2018

 

 

 

Bron: NBB

Tabel 3: Evolutie van de handel in hoeveelheden voor bepaalde zuivelproducten

 

 b) Tarieven en extra controles zullen export doen dalen

Momenteel hanteert het VK een gemiddeld invoertarief van 40% voor melk en zuivelproducten geïmporteerd vanuit niet EU-landen. Het VK kondigde reeds aan dat het haar tarieven in het geval van een no deal Brexit waarschijnlijk drastisch zal verlagen. Voor heel wat producten stelt het VK nultarieven voor. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen, vb. boter en kaas. Voor deze producten worden tarieven van 3% tot 18% voorgesteld.

 

Naast de toepassing van tarieven zullen er heel wat administratieve en sanitaire controles worden uitgevoerd. De impact hiervan zal het sterkst voelbaar zijn op verse producten die absoluut geen wachttijden aan de grens kunnen verdragen. Het VK is op dit moment immers niet klaar om de controles vlot en efficiënt te laten verlopen.

 

 

Bron: NBB

Tabel 4: Evolutie van de handel in zuivelproducten tussen 2011 en 2018

 

Situatie erger dan het Rusland-embargo

In 2014 stelde Rusland een invoerverbod in op zeer veel landbouwproducten afkomstig uit de EU en andere Westers landen. Als we het verlies van de Russische markt zoals hij was in 2013 (€ 1 841 miljoen) vergelijken met de Britse markt in 2015 (€ 4 191 miljoen), zien we dat de nu op til zijnde schok voor de Europese zuivelindustrie meer dan dubbel zo groot zou zijn. Daarenboven, gezien de zuivelmarkt een Europese aangelegenheid is zullen we ook indirecte effecten voelen. De wegvallende uitvoer vanuit andere EU-lidstaten zal zorgen voor een overaanbod op de Europese markt, resulterend in lagere noteringen.