Inloggen

De Belgische zuivelindustrie verminderde toegevoegde suikers met 12%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling

- maandag 09/10/2023

Leuven, 9 oktober 2023 – De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2020 met maar liefst 12%. Daarmee behaalde de leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de vooropgestelde doelstellingen van 8% van het Convenant Evenwichtige voeding ruimschoots. De bedrijven doen het sowieso goed wat betreft de voedingssamenstelling van hun producten: meer dan de helft van het volledige zuivelgamma bevat helemaal geen toegevoegde suikers. Doordat ze talrijke nutriënten bevatten, dragen melk en melkproducten trouwens bij tot een volwaardig voedingspatroon dat de gezondheid bevordert. Verder bouwend op dit Convenant lanceren Fevia, de Belgische federatie van de voedingsindustrie, en Comeos, de federatie voor handel en diensten ‘Nutri-pact: een coalitie voor beter eten’. Ook binnen Nutri-pact blijven zuivelbedrijven zich inzetten voor verdere innovatie en optimalisatie van hun producten.  “Ik ben zeer trots op de grote inspanningen van onze leden om toegevoegde suikers te verminderen. Dit is niet zo evident als het lijkt, maar via innovaties en productoptimalisaties werd dit mooie resultaat bereikt. Je kan als consument dus met een gerust hart kiezen uit een zeer uitgebreid gamma gezonde zuivelproducten.”, aldus Lien Callewaert, Directeur bij BCZ.

Doelstelling ruimschoots gehaald

Tussen 2012 en 2020 zette de zuivelindustrie zichzelf een reductiedoelstelling van 8% in toegevoegde suikers voorop binnen het “Convenant Evenwichtige Voeding[1]”, dat destijds afgesloten werd tussen de Federale Overheid, Fevia en Comeos. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald in 2020 met een reductie van 12%. Maar de zuivelverwerkers bewezen het  jaar daarop dat ook zonder formeel engagement er grote stappen gezet worden, met als resultaat een totale vermindering van toegevoegde suikers van 15% (2012-2021). Daarnaast moet benadrukt worden dat het grootste deel van het betrokken gamma gewoonweg geen toegevoegde suikers bevat (GFK, 2021)[2].  

 

Nóg gezonder door innovatie en optimalisatie

Melk en melkproducten zijn een belangrijke bron van eiwit, calcium, vitamine B2 en vitamine B12. Op basis van hun gezondheidseffecten worden melk en melkproducten (zowel gesuikerde als ongesuikerde producten) in de voedingsaanbevelingen opgenomen, met een aanbevolen hoeveelheid van 250-500ml per dag. Want “melk en melkproducten kunnen bijdragen tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert”, aldus de Hoge Gezondheidsraad in 2019.

 

BCZ en haar leden namen duidelijk het voortouw om de gezonde keuze voor de consument nog makkelijker te maken. Enerzijds pasten zuivelbedrijven -waar mogelijk- bestaande recepturen stapsgewijs aan, bv. gamma van Danio van Danone en Pur Natur yoghurt granaatappel.. Anderzijds werden nieuwe, innovatieve technieken, zoals lactose-splitsing[3], ingezet om een gelijkaardig smaakprofiel te bekomen met minder of zelfs geen toegevoegde suikers. Zowel de lactosevrije Cécémel als de Bambix melkdrankjes zijn hier mooie voorbeelden van. Tenslotte zetten zuivelbedrijven ook bijkomend actief in op de uitbreiding van gamma’s van producten zonder toegevoegd suiker, zoals de nieuwe natuuryoghurt van Inex. Meer voorbeelden: zie bijlage.

 

Geen eindpunt

Het behalen van deze sterke reductie was echter niet eenvoudig. Het verminderen van het gehalte toegevoegde suikers dient stapsgewijs te gebeuren, zodat consumenten kunnen wennen aan de minder zoete smaak. Zo wordt vermeden dat de consument het product links laat liggen door de smaakverandering. Meermaals dienden zuivelbedrijven hun plannen bij te sturen of nieuwe pistes uit te denken, om de vooropgestelde doelstelling te behalen zonder de consument te verliezen. Lien Callewaert: “Ondanks alle inspanningen en de verantwoordelijkheid die wij als sector al hebben opgenomen, is het voorbije engagement geen eindpunt voor de zuivelindustrie. BCZ en haar leden zullen zich binnen het nieuwe ‘Nutri-pact: een coalitie voor beter eten’ actief blijven inzetten om te  innoveren en de nutritionele kwaliteit van zuivelproducten nog verder te verbeteren”.

 

_______________________________________________________________________________

[1] Het Convenant Evenwichtige Voeding is een vrijwillige overeenkomst tussen de voedingssector en de overheid om samen de gezonde keuze gemakkelijker te maken voor de consument.
Meer informatie : www.convenantevenwichtigevoeding.be

[2] Inschatting op basis van GFK-cijfers (volume per capita) voor categorieën melkdranken, yoghurt en desserten

[3] Lactose-splitsing : door toevoeging van het enzym lactase wordt de lactose, van nature aanwezig in melk, gesplitst tot glucose en galactose. Hierdoor is er van nature een hogere zoetkracht, zonder dat er suiker of zoetstoffen werden toegevoegd.

 

 

 

BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vertegenwoordigt de zuivelindustrie in België. BCZ is zeer representatief: de leden van BCZ zijn goed voor 99% van de melkophaling en voor ruim 95% van de omzet van de zuivelindustrie. BCZ neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn. BCZ zet sterk in op een verdere verduurzaming van de zuivelsector.

(Einde persbericht)

*   *   *

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met Lien Callewaert, Directeur van BCZ, Mobiel: 0476/96.87.07

Renaat Debergh geeft na 35 jaar aan het hoofd van de Belgische Zuivelfederatie de fakkel door aan Lien Callewaert

Leuven, 9 juni 2023 – Na 35 jaar geeft Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), de fakkel door aan Lien Callewaert. “Renaat Debergh heeft de Belgische Zuivelindustrie op de kaart gezet en heeft onze federatie uitgebouwd tot een professionele speler in de zuivelketen met goede contacten met de voornaamste stakeholders. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor” , zegt Catherine Pycke, voorzitter van BCZ.

 

Lien Callewaert, momenteel adjunct-directeur bij BCZ, zal vanaf 1 juli aan het roer staan.  “Mijn gedrevenheid om als directeur van BCZ het verschil voor de zuivelindustrie, en bij uitbreiding de zuivelsector te maken is groot. De absolute topprioriteit is de verdere duurzame ontwikkeling van de sector te faciliteren. Ik ben ervan overtuigd dat er niet alleen uitdagingen, maar ook talloze opportuniteiten ons pad zullen kruisen. Door de ingeslagen weg van samenwerking en dialoog verder te intensiveren, zowel binnen de sector als met stakeholders, wil ik, samen met het BCZ-team, maximaal inzetten op het benutten van deze kansen.”, aldus Lien Callewaert.

Lees meer

Lees meer