Inloggen

Export

Export als belangrijke motor voor de Belgische zuivelindustrie. Vroeger voerde ons land meer zuivelproducten in dan uit. Dit betekent dat de handelsbalans voor zuivelproducten negatief was.

Export

Sedert 2003 neemt het handelstekort aan zuivelproducten af. In 2010 werd er voor het eerst een handelsoverschot gerealiseerd. Dit betekent dat België in 2010 voor het eerst meer zuivelproducten uitvoert dan het invoert, wat voornamelijk te danken is aan de stijgende melkleveringen.

 

In 2015 was de handelsbalans opnieuw negatief, maar voor de volgende jaren verwachten we een handelsoverschot. Eén van de redenen hiervoor is dat de invoer van onverwerkte rauwe melk stijgt. Deze melk wordt in België verwerkt en kan daarna geëxporteerd worden als product met meer toegevoegde waarde.

 

Evolutie van de handelsbalans voor Belgische zuivelproducten

 

Top 10 bestemmingen voor de uitvoer van Belgische zuivelproducten in 2016

 

Belgische zuivelproducten worden voornamelijk geëxporteerd binnen Europa (i.e. 82%). De grootste afnemers zijn Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. Samen zijn zij in 2016 goed voor een exportwaarde van ruim 2,2 miljard euro. Dit is twee derde van de totale exportwaarde van zuivelproducten vanuit België. Het Verenigd Koninkrijk komt op de 5e plaats. De effecten van Brexit op de Belgische zuivelindustrie zijn dus duidelijk niet te onderschatten.

 

Lees meer over Brexit en de zuivelindustrie

 

De Aziatische landen zijn goed voor 52% van de export naar derde landen, gevolgd door de Afrikaanse landen met 38%. De top-10 van de derde landen waarnaar Belgische zuivelproducten worden geëxporteerd zijn weergegeven in onderstaande tabel. In 2016 zijn deze tien landen samen goed voor een uitvoer ter waarde van ruim 150 miljoen euro.

 

Top 10 bestemmingen voor de uitvoer van Belgische zuivelproducten in 2016 buiten de EU

 

Lees ons persbericht over export van Belgische zuivel naar Indonesië

 

Voor melkpoeder gaat de helft van de export naar niet EU-landen, voornamelijk Algerije en Indonesië, wat hun plaats in de top 20 exportlanden verklaart. Ongeveer een derde van de in België geproduceerde wei-producten vertrekt naar bestemmingen ex-EU, met name China en Maleisië.

 

Bron: Nationale Bank van België, Nationaal concept