Inloggen

Zuivelindustrie recycleert steeds meer water

Court-St-Etienne, 8 juni 2018 - vrijdag 08/06/2018

 

 

Persbericht

Embargo vrijdag 8 juni 2018  -  13u00 

 

Groei zuivelindustrie creëert extra jobs

 

 

 

 

Court-St-Etienne , 8 juni 2018 – De zuivelindustrie in ons land recycleert in toenemende mate water: in 2017 is hergebruik reeds goed voor 28% van het totale waterverbruik. Vooral melkpoederbedrijven slagen er steeds beter in om condenswater te hergebruiken. Hergebruik van water is een belangrijke maatregel in het kader van duurzaamheid. Zelfs in ons land kampen bepaalde regio’s sinds enkele jaren met watertekorten. Het hergebruiken  van water is een technologische uitdaging : de voedselveiligheid moet immers steeds volledig gewaarborgd worden. Daarom nemen proefprojecten heel wat tijd in beslag vooraleer tot werkelijk hergebruik kan overgegaan worden. De ambitie is dat melkpoederbedrijven op termijn waterneutraal kunnen worden.

 

In 2017 heeft de zuivelindustrie een sterke economische prestatie neergezet. De omzet groeide met ruim 10% , de tewerkstelling met 2% en de investeringen bleven stabiel op een hoog niveau. De uitvoer steeg zowel in waarde als in volume. Tevens betaalde de zuivelindustrie een melkprijs aan de boer die op 2 na de hoogste is van de voorbije 10 jaar.

 

Meer hergebruik water   

Niet alleen op wereldvlak maar ook bij ons wordt water als gevolg van klimaatverandering een belangrijk aandachtspunt. De zuivelindustrie heeft reeds een aantal jaren projecten lopen om hergebruik in te voeren en te stimuleren. Belangrijke uitdaging daarbij is het garanderen van de strenge voedselveiligheidsnormen. In 2017 hebben de zuivelbedrijven 28% van het water hergebruikt ! In 2014 was dat slechts 18%. De melkpoederbedrijven lopen voorop via de recuperatie van condenswater en komen tot bijna 50% hergebruik van water. Mits het oplossen van een aantal niet te onderschatten technische problemen en het beheersen van de kosten zal het op termijn mogelijk worden om te komen tot water-neutrale melkpoederbedrijven. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

 

Zuivelindustrie zet sterke economische prestatie neer

In 2017 heeft de zuivelindustrie sterk gepresteerd : de omzet groeide met ruim 10% tot 5,5 miljard euro. Voor het tweede opeenvolgende jaar neemt het aantal werknemers toe , in 2017 met 2%. De investeringen blijven op hoog niveau. Voor het eerst produceerde ons land meer dan 100.000 ton kaas. Twee derden hiervan is mozzarella. De uitvoer van zuivelproducten nam toe met 23% tot 3,3  miljard euro. Dit betekent dat 60% van de omzet door uitvoer gerealiseerd wordt. De uitvoer naar landen buiten de EU neemt toe, niettemin is ruim 80% van de uitgevoerde zuivelproducten bestemd voor lidstaten van de EU. Na Algerije zijn Indonesië en China de belangrijkste bestemmingen buiten de EU.

 

2017 : een goed jaar voor de melkveehouders  

Als gevolg van de sterk verbeterde marktsituatie kon de Belgische zuivelindustrie in 2017 een melkprijs uitbetalen aan de melkveehouders van 36,9 euro/100 liter. Dit is een toename met 31% tegenover 2016. De melkprijs van 2017 is de op 2 na hoogste van de voorbije 10 jaar. Omdat ook de kosten gunstig evolueerden was 2017 een goed jaar inzake rendabiliteit voor de melkveehouders. Na een minder goede start in 2018 is de zuivelmarkt de laatste weken duidelijk positief geëvolueerd , wat voor het volledige jaar 2018 tot een gematigd optimisme leidt.

 

Kerncijfers Belgische zuivelindustrie 2017

 

 

 

BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vertegenwoordigt de zuivelindustrie in België. BCZ is zeer representatief : de leden van BCZ zijn goed voor 98 % van de melkophaling en voor ruim 95 % van de omzet van de zuivelindustrie. BCZ neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn. BCZ zet sterk in op een duurzame zuivelsector.

 

(Einde persbericht) 

*   *   *

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder en woordvoerder, Mobiel: 0476/42.00.06

 

Nieuw voedingsmodel voor Vlaanderen bevestigt : zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon

Melk en zuivelproducten passen in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Zo blijkt uit de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek, die zowel rekening houdt met de gezondheidsaspecten als met de ecologische impact van voedingsmiddelen. Ondanks een vereenvoudiging van het model werden toch alle zuivelgroepen expliciet opgenomen. Dit beklemtoont dat de consument, naargelang zijn individuele voedingsbehoefte, kan kiezen uit een veelzijdig aanbod van zuivel.

Lees meer