Melkleveringen

Maandelijks ontvangt BCZ leveringsgegevens van de regio's. Hier vindt u de som van de regionale volumes en hun (cumulatieve) evolutie, alsook de gewogen gemiddelden van de gehalten vet en eiwit.