15% minder toegevoegde suikers: doelstelling ruimschoots gehaald!

23.08.2023

Doelstelling ruimschoots gehaald

Tussen 2012 en 2020 zette de zuivelindustrie zichzelf een reductiedoelstelling van 8% in toegevoegde suikers voorop binnen het “Convenant Evenwichtige Voeding”, dat destijds afgesloten werd tussen de Federale Overheid, Fevia en Comeos. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald in 2020 met een reductie van 12%. Maar de zuivelverwerkers bewezen het jaar nadien dat ook zonder formeel engagement er grote stappen gezet worden, met als resultaat een totale vermindering van toegevoegde suikers van 15% (2012-2021). Daarnaast moet benadrukt worden dat het grootste deel van het betrokken gamma gewoonweg geen toegevoegde suikers bevat (GFK, 2021). 

"Onze bedrijven investeerden fors in productoptimalisatie en innovatie. Dankzij hun inspanningen kunnen we mooie cijfers voorleggen. Maar de reductie van 15% toegevoegde suikers is voor ons geen eindpunt. We blijven zoeken naar manieren om de nutritionele waarde van de zuivelproducten nog verder te verbeteren", aldus Lien Callewaert, Deputy Director bij BCZ.

 

Nóg gezonder door innovatie en optimalisatie

Melk en melkproducten zijn een belangrijke bron van eiwit, calcium, vitamine B2 en vitamine B12. Op basis van hun gezondheidseffecten worden melk en melkproducten (zowel gesuikerde als ongesuikerde producten) in de voedingsaanbevelingen opgenomen, met een aanbevolen hoeveelheid van 250-500ml per dag. Want “melk en melkproducten kunnen bijdragen tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert”, aldus de Hoge Gezondheidsraad in 2019.

BCZ en haar leden namen duidelijk het voortouw om de gezonde keuze voor de consument nog makkelijker te maken. Enerzijds pasten zuivelbedrijven -waar mogelijk- bestaande recepturen stapsgewijs aan. Zowel het volledige gamma van Danio van Danone als de Pur Natur yoghurt granaatappel werden geherformuleerd, wat geleid heefttot daling in toegevoegd suiker van ongeveer 18%. Anderzijds werden nieuwe, innovatieve technieken, zoals lactose-splitsing, ingezet om een gelijkaardig smaakprofiel te bekomen met minder of zelfs geen toegevoegde suikers. Zowel de lactosevrije Cécémel als de Bambix melkdrankjes zijn hier mooie voorbeelden van. Tenslotte zetten zuivelbedrijven ook bijkomend actief in op de uitbreiding van gamma’s van producten zonder toegevoegd suiker, zoals het Activia-gamma ‘zonder toegevoegde suikers’ van Danone en de nieuwe natuuryoghurt van Inex. 

Bekijk alle voorbeelden hier!

Deze inspanningen zijn niet zo evident als het lijkt, maar via innovaties en productoptimalisaties werd een mooi resultaat bereikt. Je kan dus als consument met een gerust hart kiezen uit een zeer uitgebreid gamma gezonde zuivelproducten.

 

Geen eindpunt

Het behalen van deze sterke reductie was echter niet eenvoudig. Het verminderen van het gehalte toegevoegde suikers dient stapsgewijs te gebeuren, zodat consumenten kunnen wennen aan de minder zoete smaak. Zo wordt vermeden dat de consument het product links laat liggen door de smaakverandering. Meermaals dienden zuivelbedrijven hun plannen bij te sturen of nieuwe pistes uit te denken, om de vooropgestelde doelstelling te behalen zonder de consument te verliezen.

Ondanks al deze inspanningen en de verantwoordelijkheid die de zuivelsector al heeft genomen, is het voorbije engagement geen eindpunt. BCZ en haar leden zullen zich actief inzetten om te blijven innoveren en de nutritionele kwaliteit van zuivelproducten nog verder te verbeteren, zoals we al bewezen hebben.