WERELDWATERDAG: Elke druppel telt

23.11.2023

De klimaatsverandering maat van water een kostbaar goed. Net daarom zet de zuivelsector in op extra inspanningen en alternatieven. Niet enkel melkveehouders, die water nodig hebben voor hun koeien, maar ook de zuivelverwerkende bedrijven bespraken water. Maar hoe doen ze dit concreet?

 

Water op de boerderij 

Water is in meerdere facetten van de melkveehouderij strikt noodzakelijk: drinken voor de koeien, het reinigen van de melkinstallatie, ... 52% van de Belgische melkveehouders maakt vandaag al gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater. 16% hergebruikt naspoelwater en nog eens 7% beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie, zoals rietveld, biofilter of infiltratiebekken. 

 

Meer doen met minder

Tussen 2009-2019 werd per liter melk 32% minder water gebruikt, blijkt uit onze jaarlijkse Duurzaamheidsmonitor. Ook komt 30% van het water uit alternatieve bronnen zoals opgezuiverd afvalwater, water uit melk, regenwater, ... De zuivelbedrijven gaan via deze inspanningen efficiënter om met stads- en grondwater en doen dus meer met minder water. 

 

De oneindige watercyclus 

Danone in Rotselaar gebruikt sinds kort een innovatieve membraantechnologie waarbij afvalwater oneindig wordt gerecycleerd tot drinkbaar water. Ruim 75% wordt hergebruikt, wat een besparing van 500 miljoen liter water oplevert. Dat is ongeveer het waterverbruik van 4000 gezinnen. De resterende water stelt het bedrijf ter beschikking voor boeren als irrigatiewater in droge periodes. 

Meer info over het verhaal van Danone

 

Melk, een bron van water? 

Melk bestaat voor ongeveer 90% uit water. Bij het maken van melkpoeder verhit Milcobel in Kallo de melk, vangt de ontstande waterdamp op en waardeert ze op tot drinkwater aan hoge kwaliteit. Op hun site in Langemark zijn dan weer enkel de droge stoffen nodig om mozzarella te maken. Het overblijvende water (melkwei) wordt ook omgezet tot drinkwater. De ingenieuze ingrepen van Milcobel levert jaarlijks een verminderd gebruik van 350.000 m³ stadwater op, goed voor 150 olympische zwembaden. In 2014 installeerde al dergelijke installaties, wat een besparing van 68 Olympische zwembaden opleverde. Totale som: 510.000m³ water minder! 

Meer info over het verhaal van Milcobel

 

Slimme sensoren

FrieslandCampina zuiverde in 2013 als eerste haar interne afvalwaterstromen, goed voor een reductie van 450 000 m³ water of zo'n 183 olympische zwembaden per jaar. Vandaag zetten ze in op slimme sensoren om de hoeveelheid water en energie die nodig is voor het reinigingsproces af te stemmen op hun specifieke noden zoals concentratie aan reinigingsmiddelen, temperatuur van het water en duur van de reiniging. Momenteel bekijken ze intern om de reiniging nog beter af te stemmen in functie van de vervuiling. 

Meer over de nieuwigheden bij FrieslandCampina

 

Al deze inspanningen tonen duidelijk: elke druppel telt voor de zuivelsector!

 

 

 

Bronnen

  • Duurzaamheidsmonitor MilkBE
  • https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/melk-en-melkproducten.aspx