5 take-away messages van onze Jaarvergadering

20.06.2024

Op 14 juni vond de BCZ Jaarvergadering plaats. Traditioneel komen economische cijfers, maar ook inzichten vanuit de sector en daarbuiten daar aan bod.  Hieronder de  5 belangrijkste take-away messages die u niet mag missen! 

 

1. Ondanks economisch uitdagend tijdperk investeren zuivelverwerkers volop in de toekomst

Met een omzet van 7 miljard euro in 2023 vertegenwoordigt de zuivelindustrie maar liefst 9% van de totale voedingsindustrie, de grootste industriële sector van België. Dit groot economisch belang staat in schril contrast met de lage marges van de zuivelindustrie die in 2022 zelfs tot 1.03 % daalden. En dit in een tijdperk waar investeringen voor een groene transitie net broodnodig zijn. 

Toch hebben zuivelverwerkers het afgelopen jaar bewezen volop de kaart van de toekomst te trekken. Ze focusten op efficiëntiewinsten en flexibiliteit binnen hun ondernemingen en zetten resoluut in op verduurzaming, o.a. via hergebruik van water en recycleerbare verpakkingen. Dit is essentieel om de sector toekomstbestendig te maken. 

Naast verduurzaming binnen hun eigen vestigingen, ondersteunen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder in hun duurzaamheidsverhaal, zo werd bekrachtigd in het MilkBE Duurzaamheidscharter. Het hoge niveau van investeringen, dat ook in 2023 werd behouden, onderstreept het geloof van de zuivelindustrie in de toekomst.

Lees het volledige persbericht
Persbericht
 

 

2. Werk aan de winkel voor verkozen politici: dringend nood aan langetermijnbeleid om potentieel zuivelsector te valoriseren

De zuivelindustrie, en bij uitbreiding de zuivelsector, heeft heel wat troeven in handen om mee te bouwen aan een positieve toekomst voor ons land. We garanderen lokale voedselvoorziening met veilige, kwaliteitsvolle en duurzaam geproduceerde gezonde producten, creëren werkgelegenheid en dragen zo bij tot de economische motor van België. 
 

Onze voorzitter, Catherine Pycke, gaf dan ook een duidelijke oproep mee aan de verkozen politici tijdens haar openingsspeech: “Een coherent en ambitieus langetermijnbeleid dat de nodige hefbomen voorziet om een sterke, toekomstgerichte lokale zuivelindustrie alle kansen te geven is onontbeerlijk”.

Veel werk aan de winkel dus voor de verkozen politici om het juiste, realistische kader te creëren om het potentieel van onze sector ten volle te benutten. Lien Callewaert, directeur BCZ, stelt: “BCZ staat alvast klaar om samen te werken met partners in de keten en de overheid om dit te realiseren”.

 

3. Belgische consument blijft trouw aan zuivel ondanks inflatie

De inflatie zorgde voor enorme prijsstijgingen, en als reactie daarop volumedalingen binnen de FMCG (verbruiksgoederen). Zo lichtten onze gastsprekers van NielsenIQ toe dat de prijs van FMCG met 10% daalde en het volume met 1,7%. 
Voor zuivel echter was de prijsstijging een stuk hoger (14,3%), maar bleef de volumedaling beperkt tot -0,2%. 

Conclusie? De Belgische consument blijft –ondanks de hoge inflatie- resoluut kiezen voor melk en zuivelproducten.

 

Alle informatie, speeches en presentaties van onze jaarvergadering vindt u hier terug
Jaarvergadering 2024

 

4. FAO roadmap voor ‘geen honger’ zet Belgische zuivelsector in sleutelpositie 

De wereldbevolking overschreed ondertussen de kaap van 8 miljard mensen, en zal de komende decennia nog verder oplopen. De agrovoedingsindustrie staat voor de uitdaging om deze groeiende wereldbevolking te voeden, en tegelijk de impact op het milieu en klimaat verder te verkleinen. Eind vorig jaar publiceerde FAO een ‘global roadmap’ om de doelstelling ‘geen honger’ te bereiken zonder de drempelwaarde van 1.5°C opwarming te overschrijden. 

In deze ‘roadmap’ worden efficiëntieverbeteringen en het in balans brengen van de productie op wereldniveau als belangrijke principes naar voor geschoven. Hierbij gaat het om het verplaatsen van productie naar regio’s die het meest efficiënt zijn. 

Dit biedt opportuniteiten voor onze zuivelsector. Het klimaat voor melkveehouderij, en bij uitbreiding de zuivelverwerking, is in België nu eenmaal zeer gunstig: door jarenlange kennisopbouw zijn we zeer efficiënt, de weersomstandigheden zijn vooralsnog gunstig voor koeien en voeder en we zetten al jarenlang in op een duurzamere productie. 

Daarnaast stelt de FAO dat internationale handel het efficiënt gebruik van hulpbronnen moet ondersteunen en kan zo fungeren als een strategie van veerkracht.

 

5. Melkleveringen kenden lichte stijging van 1,5% in 2023 

Onze directeur Lien Callewaert gaf een bloemlezing van enkele cijfers uit het recent gepubliceerde economisch jaarverslag.
Bij deze een korte opsomming van de meest opvallende elementen:

  • In 2023 stegen de melkleveringen met 1,5% t.o.v. vorig jaar. In de EU daalden de leveringen daarentegen met 0,5%. Wereldwijd steeg de melkproductie, maar met slechts 1,5%.
  • In totaal werd in 2023 in België net geen 5 miljard liter melk verwerkt, wat -3,6% t.o.v. 2022. Dat komt door een lagere netto-invoer. 89% van de verwerkte melk is melk van onze Belgische melkveehouders.
  • De kaasproductie steeg in 2023 met 11%. Deze stijging ligt in lijn met de marktvraag en is te zien voor mozzarella, Cheddar en verse kaas.
  • Het meeste van de verwerkte melk werd in 2023 gevaloriseerd in melkpoeder (23,3%), room (23,1%) en kaas (21,1%) .


 

Voor meer gedetailleerde cijfers, kan u terecht op ons economisch jaarverslag
Jaarverslag

Een overzicht van de zuivelsector in cijfers?
Infographic
 

 

Jolien

Jolien Willems

Advisor Sustainability & Communication
jolien.willems@bcz-cbl.be