Artikels

Zuivelmarkt
29.01.2024
Persbericht

Agrovoedingssector staat achter landbouwers

BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen landbouwers in hun vraag om ademruimte en toekomstperspectief De afgelopen dagen werd in verschillende buurlanden actie gevoerd door landbouwers. Ook in België klinkt het protest steeds luider. De komende week zijn nog veel acties aangekondigd. Met de demonstraties willen de landbouwers de onoverzichtelijke berg regelgeving aan de kaak stellen die de sector de nodige ademruimte en toekomstperspectief ontneemt. De federaties BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen als vertegenwoordigers van de agrovoedingssector de noodkreet van de landbouwers.
Zuivelmarkt
29.06.2023
Artikel

Export als belangrijke motor voor de Belgische zuivelindustrie

Belgische zuivelproducten worden voornamelijk geëxporteerd binnen de Europese Unie. In 2022 bleef 70% van de uitgevoerde zuivel binnen de EU. Let wel, het Verenigd Koninkrijk (goed voor 6,5% van de uitvoer in 2019) wordt vanaf 2020 beschouwd als een derde land, terwijl dat in de voorgaande jaren nog niet het geval was. Vandaar de eerder sterke toename in verre export tussen 2019 en 2020.
Zuivelmarkt
09.06.2023
Persbericht

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte voor zuivelsector

De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk  en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging.  Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. Ook de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst blijft doorwegen. Niettegenstaande het moeilijke ondernemingskader leverden de inspanningen van de zuivelondernemingen mooie maatschappelijke resultaten op: een verdere toename van de tewerkstelling, een gestegen handelsoverschot en een record aan investeringen.

Zuivelmarkt
02.03.2023
Persbericht

Agrovoedingssector staat resoluut achter landbouwers

BCZ, BFA, FEBEV en FENAVIAN onderschrijven boodschap van de landbouwsector aan het Vlaams beleid. De agrovoedingssector, vertegenwoordigd door sectorfederaties BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie), BFA (Belgian Feed Association), FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) en FENAVIAN (Federatie van de Verwerking van Vlees en andere eiwitten), steunt de Vlaamse landbouwers. De organisaties onderschrijven hun boodschap aan het Vlaamse beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst.
Zuivelmarkt
10.06.2022
Persbericht

Koester betrouwbare lokale zuivelvoorziening

Turbulente tijden voor zuivelindustrie Het zijn turbulente tijden voor de zuivelverwerkers: onverwacht fel stijgende melkprijzen, de oorlog in Oekraïne en herstructureringen in de sector. Daarenboven konden de zuivelbedrijven de prijsstijgingen van grondstoffen, energie, verpakkingen en lonen te langzaam en onvoldoende doorrekenen, wat woog op de bedrijfsresultaten. Hierbij komt nog de onzekerheid over de beschikbaarheid van melk in de toekomst door het Vlaamse stikstofakkoord. Desalniettemin kon de zuivelindustrie het aanbod van zuivelproducten verzekeren en omzet en tewerkstelling stabiel houden. Een lichtpuntje is alvast de toename van investeringen in de zuivelindustrie. “In deze onzekere tijden roep ik iedereen op om onze lokale voorziening van melk te koesteren, we zullen die nog hard nodig hebben“, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.
Zuivelmarkt
11.06.2021
Persbericht

Zuivelindustrie investeert en bevestigt vertrouwen in de toekomst

Niettegenstaande alle Covid-19 perikelen houdt de zuivelindustrie het investeringsritme aan: in 2020 wordt meer geïnvesteerd dan in 2019.  Hiermee bevestigen de zuivelverwerkers hun vertrouwen in de toekomst. Naast capaciteit en modernisering investeert de zuivelindustrie ook in duurzamere verpakkingen,  hergebruik van water en grotere energie-efficiëntie.